ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ,ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Πάμε για ψώνια;Γλώσσα, Β τάξη