Συγκρότηση κλιμακίου γιατρών για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας,

Τη σχετική εγκύκλιο μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.