ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-24

 

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

 

Για την Β τάξη του μία (1) θέση μαθητή (αγόρι)

Για την Γ τάξη του μία (1) θέση μαθητή (αγόρι)

Για την Δ τάξη του τρεις (3) θέσεις   μαθητριών (κορίτσια)

Για την Ε τάξη του μία (1) θέση μαθητή (αγόρι)

 

Για τη Στ τάξη του δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρια)

 

 

 

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, έως και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 κατά τις ώρες 9:00-13:00.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης που διατίθεται στο Σχολείο   

- υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00, με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή των αιτουμένων γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου.

Όσον αφορά την κλήρωση:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι γονείς των μαθητών και των δύο φύλων(αγόρια και κορίτσια) με προτεραιότητα στο φύλο των μαθητών για τμήμα που προκηρύσσεται η θέση. Αν π.χ. για τη Γ τάξη η θέση που προκηρύσσεται είναι ένα αγόρι και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν είναι για 2 αγόρια και 3 κορίτσια τότε κατά προτεραιότητα θα γίνει για τα αγόρια μόνο.

Αν για τη Γ τάξη δεν υπάρχουν αιτήσεις για αγόρια και υπάρχουν αιτήσεις μόνο για κορίτσια τότε στην κλήρωση που θα γίνει θα κληρωθούν οι θέσεις για τα κορίτσια.

ΤΟ ΕΠΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΚΩΔΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ