Αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στο Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών για το σχολ. έτος 2023-24

 

Τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στο Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών για το σχολ. έτος 2023-24 μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα αιτήσεων μέχρι τις 24/8/2023 και ώρα 23:59.