ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-23

Τον τελικό αξιολογικό πίνακα των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση για απόσπαση για το σχολ. έτος 2022-23  στο Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών μπορέιτε να τον κατεβάσετε από εδώ.