ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-23

Τον προσωρινό πίνακα των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση για απόσπαση για το σχολ. έτος 2022-23  στο Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών μπορέιτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην πλατφόρμα αιτήσεων μέχρι 25-8-2022 και ώρα 15.00.