Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων για την Α τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών για το σχολ. έτος 2022-23

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναρτημένο τον προσωρινό πίνακα υποψηφίων για την Α΄τάξη σχολικού έτους 2022-2023 του Πειραματικού Δ.Σ. Σερρών. Οι γονείς των υποψηφίων μπορούν μέχρι την Παρασκευή 8/4/22 να αποστείλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τη διόρθωση πιθανών λαθών (π.χ. δήλωση μαθητή  σε κάποια ειδική κατηγορία χωρίς αυτό να αληθεύει, παράλειψη δήλωσης μαθητή σε ειδική κατηγορία) ή για την ανάκληση της αίτησής τους εισαγωγής στη Σχολική μας Μονάδα.

Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών