Έλεγχος αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α τάξη για το σχολ. έτος 2022-23 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

 

 

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών να εξετάσουν περιπτώσεις λαθών όπως μη ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για:    
α) δίδυμα, τρίδυμα ή αδέλφια από υιοθετημένα παιδιά που φοιτούν στην ίδια τάξη
β) αδέλφια μαθητών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ή στο συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας των διασυνδεδεμένων σχολείων,
γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε συνδεδεμένο.
Σε περίπτωση που δεν έχουν αναρτηθεί δικαιολογητικά χρειάζονται επιπρόσθετα τεκμήρια ή διευκρινίσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Αν κάποιος γονέας επιθυμεί  να ανακαλέσει την αίτηση συμμετοχής του παιδιού του στη κλήρωση μπορεί να το κάνει με αίτησή του στη σχολική μονάδα ή ηλεκτρονικά (με email) με υπεύθυνη δήλωση του gov που αναφέρει το αίτημά του μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση που είχε κάνει για τη συμμετοχή του παιδιού του. Προσοχή: τα στοιχεία του/της αιτούντος/ουσης για τη μη συμμετοχή πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης συμμετοχής.

Οι γονείς μπορούν μέχρι την Παρασκευή 8/4/22 να στείλουν στο σχολείο επιλογής αιτήσεις για διόρθωση πιθανών λαθών (για παράδειγμα έχει δηλωθεί ότι ο μαθητής/τρια ανήκει σε ειδική κατηγορία, χωρίς να αληθεύει) ή ανάκλησης της αίτησής τους για την εισαγωγή στη σχολική μονάδα.