Στην ιστοσελίδα του σχολείου θα λειτουργήσει ειδικός χώρος όπου θα μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου μας να δημιουργήσουν το δικό τους Blog που θα βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία στην άντληση πληροφοριών αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου υποβάλλοντας τις δικές τους παρατηρήσεις και σχόλια.

   Για να γίνει αυτό και να μπορούν οι μαθητές να πλοηγούνται σε αυτό και για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης απαιτείται από τους γονείς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail).

         Είναι μια μικρή …πρόκληση για μας και για να επιτύχει χρειαζόμαστε την αγαστή συνεργασία και εμπιστοσύνη από τους γονείς των μαθητών μου. Το Blog αυτό δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση το μάθημα ούτε είναι κριτήριο για τη βαθμολογία! Επιθυμούμε με σωστό και ελεγχόμενο τρόπο  να βοηθήσουμε τους μαθητές να αποκτήσουν εσωτερική παρώθηση, να αυξήσουν μόνοι τους το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα, να εμβαθύνουν, να εμπεδώσουν όσα μαθαίνουν στην τάξη. Στο Blog αυτό με διάφορους υπερσυνδέσμους (links ) σχετικούς με τα μαθήματά μας στο σχολείο (π.χ Ιστορία: περιήγηση στην αρχαία Ρώμη ή στην Κων/πολη κ.ά. ) θα ικανοποιούμε, όλους τους μαθητές που θα συμμετέχουν.

Το Blog θα λειτουργήσει αρχικά σε πειραματικό στάδιο από τους μαθητές της Ε2 τάξης και με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης κ. Γιάννη Καραγκιόζη