Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί blog με φύλλα εργασίας για τους μαθητές της Α τάξης  από τον εκπαιδευτικό μαθητικό όμιλο "Νέες τεχνολογίες και Μαθηματικά". Το blog είναι διαθέσιμο από το κεντρικό μενού επιλογών που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας μας και είναι προσβάσιμο από το κουμπί με τίτλο "Blogs προτύπου πειραματικού δημοτικού σχολείου Σερρών".