Δημιουργία Κόμικς από τους μαθητές του Εκπαιδευτικού Ομίλου: «Η κυρά Γραμματική συναντά τις ΤΠΕ»