Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 1940  Σχολ. Έτος 2012-13 Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Πρόγραμμα γιορτής 28ης Οκτωβρίου 1940