Επίσκεψη στο Δημαρχείο

Στο μάθημα της Γλώσσας , στην 4η ενότητα: «Εμένα με νοιάζει», μάθαμε να γράφουμε σωστά μια επιστολή.

Αποφασίσαμε λοιπόν να γράψουμε ένα γράμμα στο δήμαρχο της πόλης μας και να του το παραδώσουμε οι ίδιοι.