Σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση της ΔΕΠΠΣ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

των ΕΠΕΣ για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει το συγκεντρωτικό πίνακα των λειτουργικών κενών ανά σχολική μονάδα και ειδικότητα και την  ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας .

 

Δελτίο Τύπου Αποσπάσεων ΠΠΣ          Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος        Αίτηση ενδιαφερόμενου