Παρακαλώ να ενημερωθούν οι μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης σχετικά με την επισυναπτόμενη ΥΑ που αφορά στη διδασκαλία της Β' ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία και κυρίως στο γεγονός ότι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην ΣΤ' τάξη, τη σχολική χρονιά 2012-2013, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν άλλη ξένη γλώσσα από εκείνη που διδάχτηκαν στην Ε' τάξη.