Με απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών και των Διευθύσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα σχολεία του νομού θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 16/12/2010 και την Παρασκευή 17/12/2010.