Θέματα διαγωνισμού μαθηματικών της φύσης και της ζωής παρελθόντων ετών για την Ε κα Στ τάξη από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: