Σας ανακοινώνουμε ότι όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την εγγραφή των μαθητών στην Α τάξη του σχολείου μας έγιναν δεκτές. Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν σρην Α τάξη του σχολείου μας να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο μας.