Επειδή στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές-τριες από διάφορες περιοχές της πόλης μας, για να είναι εύκολη η μετακίνησή τους στο σχολείο, προγραμματίζεται η δημιουργία γραμμής αστικού λεοφωρείου. Τα σημεία επιβίβασής και αποβίβασης των μαθητών θα ορισθούν αργότερα και θα είναι κεντρικά σημεία σε κάθε περιοχή, όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά του τόπου διαμονής των μαθητών.  Όποιοι γονείς το επιθυμούν παρακαλούνται να υπογράψουν τη σχετική δήλωση.