Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την μετακίνηση του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών «Κ. Καραμανλής» στη Βουλή των Ελλήνων-Ανακοινοποίηση

Η προσφορά κατατίθεται σε κλειστούς φακέλους στο γραφείο του Διευθυντή του Πειραματικού Δημ. Σχολ. Σερρών έως την Τετάρτη 17/1/2024 και ώρα 11:00π.μ.. Την προκήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.