ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-24

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Σχολείων παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που κληρώθηκαν να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

 Όσοι επιθυμούν να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9.5.2023Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο ενδιαφέροντος. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 28η Απριλίου 2023.

Τo αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10.5.2023 ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου  ενημερώνει άμεσα ότι έχει προκύψει κενή θέση τους γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε (ανάλογα αν αποχωρεί αγόρι, ή κορίτσι, ή ειδική κατηγορία) και τους ζητείται εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12.5.2023 να υποβάλλουν  (και οι δυο γονείς) την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά, αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε, επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.