ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι οι ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ θα κοινοποιηθούν τη Δευτέρα 24
Απριλίου 2023 για να ενημερωθούν οι γονείς που αιτήθηκαν αλλαγές στην Κ.Ε.Ο.Ε.Κ για την
έγκριση ή μη των αιτημάτων τους ή τη διόρθωση των στοιχείων.

Τον προσωρινό πίνακα μπορείτα να τον κατεβάσετε από εδώ.