ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-23 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

Τ

Το ΕΠΕΣ του Πειραματικού Δημ. Σχ. Σερρών έχοντας υπ'όψιν το υπ. αριθ. 1 πρακτικό του ΕΠΕΣ προκηρύσσει για το σχολ. έτος 2022-23

 

 

- Μία (1) θέση  μαθητή (αγόρι) στη Β΄τάξη του σχολείου μας
- Μία (1) θέση μαθητή (αγόρι) και δύο (2) θέσεις μαθητριών (κορίτσια) στη Γ΄τάξη του σχολείου μας
- Μία (1) θέση μαθήτριας  (κορίτσι) στη Δ΄τάξη του σχολείου μας
- Μία (1) θέση μαθητή(αγόρι) στην Ε΄τάξη του σχολείου μας
- Δύο (2) θέσεις μαθητών (αγόρια)  και δύο (2) θέσεις μαθητριών (κορίτσια) στη  Στ΄τάξη του σχολείου μας

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 στις 10:00 πμ, υπό την ευθύνη του ΕΠΕΣ/της Διεύθυνσης του σχολείου και είναι δημόσια και ανοικτή.
Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.
Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας την οποία θα συμπληρώσουν στη διεύθυνση του σχολείου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι και την Τετάρτη 7/9/2022 και ωρα 12.00 το μεσημέρι. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου καθημερινά και στην αναγραφόμενη προθεσμία 10.00-12.00 π.μ..


ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ