Εγγραφές μαθητών του Πειραματικού Δημ. Σχολ. Σερρών στο Γυμνάσιο για το σχολ΄έτος 2020-21

 

Επειδή οι μαθητές του σχολείου προέρχονται από διαφορετικά σημεία της πόλης με διευθύνσεις που ανήκουν σε διαφορετικά γυμνάσια, οι εγγραφές των μαθητών στα γυμνάσια γίνονται ως εξής:

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε πρώτα σε ποιο δημοτικό σχολείο θα γινόταν η εγγραφή των μαθητών ανάλογα με τις διευθύνσεις τους:

 

 

Στη συνέχεια με βάση το Δημοτικό Σχολείο που προκύπτει και σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών βρίσκουν το γυμνάσιο φοίτησής τους:(Οποιαδήποτε άλλη κατανομή δεν ισχύει).