Προκήρυξη θέσης καθαρίστριας για το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών