Ανάρτηση πινάκων αιτήσεων μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα τους κωδικούς αριθμούς των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιεύονται, παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών να στείλου email στη διεύθυνση:eepps@iep.edu.gr το αργότερο έως τη Δευτέρα 10-6-2019 ώρα 9:00 π.μ..