Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων μαθητων για την Α τάξη για τη φοίτησή τους στο σχολείο μας για το σχολ. έτος 2018-19

Αν υπάρχουν διαφορές στα στοιχεία που αναγράφονται στη λίστα υποψηφίων μαθητών οι γονείς των μαθητών με γραπτό άιτημα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου υποβάλλουν τις αλλαγές - εκτός του ΑΜΚΑ και του σχολείου προτίμησης, τα οποία θα αποσταλούν στη ΔΕΠΠΣ. Επισημαίνουμε ότι μετά τις 24-5-2018, όπως ορίζεται στη με αρ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 810/τ.Β’/2018), η Δ.Ε.Π.Π.Σ. δε θα δεχθεί αιτήματα – διορθώσεις επί της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών/τριών στα Π. & Π.Σ. Οι τελικοί πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων θα  αναρτηθούν στις 25-5-2018 και ώρα 13:00 αφού έχουν ολοκληρωθεί οποιεσδήποτε διορθώσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες υποψηφίων μαθητων για την Α τάξη για τη φοίτησή τους στο σχολείο μας για το σχολ. έτος 2018-19 και να ελέγξετε τα στοιχεία τους εδώ.