Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

 Τη διαδικασία για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.iep.edu.gr/pps/

πατώντας το κουμπί "Αίτηση". Η διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 ξεκινάει στις 30/04/2018 μέχρι και τις 14/5/2018.

Για το σχολικό έτος 2018-19 θα λειτουργήσουν 2 τμήματα για την Α τάξη των 20 μαθητών/τριών το καθένα με ισό αριθμό σε αγόρια και κορίτσια (20 αγόρια και 20 κορίτσια).