Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18

Για τα υφιστάμενα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του συνδεδεμένου Δημοτικού Σχολείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 28η Απριλίου 2017 μέχρι και την 19η Μαΐου 2017.

Αναλυτικά η απόφαση παρακάτω:

 

 


Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.iep.edu.gr/pps/