Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι

OYDETERA SE I

 

Εκπαιδευτικός: Αθανασοπούλου Μαρία

 

 

H εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου "Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013".

Διαβάστε επίσης: