Δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών με το Powerpoint 2013,ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή πολλών επιλογών,2η παραλλαγή