Μάθημα 19-Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013-Smartart κινήσεις 2- -Αναζητώντας gif στην Google-(Βιντεομαθήματα)

smartart2

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

 

Αναζητώντας gif στην Google