• Πληροφορίες για τον Όμιλο της  Γλώσσας μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Πληροφορίες για τον Όμιλο των Μαθηματικών μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Πληροφορίες για τον Όμιλο της Πληροφορικής μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Πληροφορίες για τον Όμιλο της Μουσικής μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Πληροφορίες για τον Όμιλο της Οπτικού Προγραμματισμού(Scrath) μπορείτε να βρείτε εδώ.