Στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Σερρών, το παλιό «Μπεζεστένι», εκτίθεται η σπάνια ανάγλυφη μαρμάρινη εικόνα του Χριστού, με την επωνυμία ο Ευεργέτης. Οι διαστάσεις του είναι (1,17μ. Χ 0,94μ. Χ 0,11μ.). Η μορφή περιβάλλεται από σκαφοειδές πλαίσιο πλάτους και βάθους 5 εκ. (εικ.1).

  Ο Χριστός παριστάνεται στηθαίος και μετωπικός, ενδεδυμένος με πλούσιο, σε πτυχώσεις, χιτώνα και ιμάτιο, το οποίο περιζώνει τη μορφή, καλύπτει τον δεξιό ώμο και ολόκληρο το αριστερό τμήμα της μορφής. Τα επιμανίκια κοσμούνται στις παρυφές με μια σειρά μαργαριταριών. Χαρακτηριστική είναι η δικτυωτή ύφανση στο δεξιό επιμανίκιο.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αλεξία Πέννα