Χριστουγεννιάτικο Bazaar αγάπης

Επίσης την ίδια μέρα και ώρα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των γονέων για όλες τις τάξεις για την επίδοση των παιδιών τους για το πρώτο τρίμηνο.