Είδη γωνιών-Μαθηματικά Ε΄ τάξης - Ενότητα 7-Geogebra

Τα είδη των γωνιών είναι η  οξεία, η  ορθή  και  η  αμβλεία. Η ορθή γωνία είναι 90 μοίρες, η οξεία γωνία είναι μικρότερη της ορθής και η αμβλεία μεγαλύτερη της ορθής.

Δημιουργός: Σπύρος Κυριαζίδης

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Ως αυτοαξιολόγηση του μαθητή

Οι γωνίες μπορούν να αλλάζουν μέγεθος και οι το κείμενο με τα είδη τους να τοποθετείται κάθε φορά στην κατάλληλη γωνία.