ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ-ΑΓΓΛΙΚΑ    Ε'  ΤΑΞΗ   1ο, 2ο και 3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η εφαρμογή κατασκευάστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου πληροφορικής

Δημιουργός: Κωνσταντίνα Κουλούρη Ε τάξη Πρότυπο Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών

Υπεύθυνος εκπ/κός: Σπύρος Κυριαζίδης