Οριστικό και αόριστα άρθρα:

Δασκάλα Αγγλικών: Μαρία Παραλίκα