Άθροισμα δύο ή τριών γωνιών-Μαθηματικά Στ΄Δημοτικού. Κεφάλαιο 58

 

athroisma gonion

 

 

 

Δημιουργός: Σπύρος Κυριαζίδης

Μετακινούμε τις πλευρές της γωνίας α και β για να βρούμε το άθροισμά τους.Όταν οι κοινές πλευρές της α και β συμπίπτουν τότε έχουμε άθροισμα 2 γωνιών. Όταν δε συμπίπτουν τότε έχουμε 3 γωνίες των οποίων το άθροισμα αποτυπώνεται στο κάτω μέρος. Η γωνία γ δημιουργείται όταν δε συμπίπτουν οι κοινές πλευρές των α και β γωνιών. Όταν συμπίπτουν το άνοιγμά της είναι 0. Πατώντας το κουμπί που βρίσκεται πάνω δεξιά η εφαρμογή επανέρχεται στις αρχικές της ρυθμίσεις.