ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΕΡΡΏΝ

ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΕΡΡΏΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ.