Διδασκαλία μαθημάτων με ipads στο σχολείο μας

 

Η ένταξη των iPads στην εκπαιδευτική διαδικασία του Πειραματικού Σχολείου Σερρών έχει ξεκινήσει τη σχολική χρονιά 2020-21 για τις τάξεις: Γ΄ και Δ΄.

Στο πλαίσιο του ρόλου του σχολείου μας ως νησίδα πειραματικής εφαρμογής   πρωτοποριακών προγραμμάτων, συμμετέχει   στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την αξιοποίηση των ipads ως εκπαιδευτικά εργαλεία.