Κατάθεση ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του Ε.Π.Ε.Σ του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ/Α.Π. 75/ΕΕΠΠΣ/1-7-2020) οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών από την Τετάρτη 15/7 2020 έως την Παρασκευή 17/7/2020 στις 15:00.

Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το ΕΠΕΣ και οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν   στην ιστοσελίδα του Σχολείου, της ΠΔΕ και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στις 12:00.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών: mail@dim-peir-serron.ser.sch.gr