«Μαθημαγικά»- Σχολική έρευνα-Ένα κτίριο, ένας προορισμός