Πάουλ Κλέε-Εικαστικά

 Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Βαρσάμη Χρυσούλα