Τα παιδιά ζωγραφίζουν για τα παιδιά-Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι-Γλώσσα, Δ τάξη