Τα παιδιά της Γ΄ τάξης του Π.Π.Δ.Σ.Σ. σχολ. έτους 2012-13 και η κα Μ. Αθανασοπούλου, ανακυκλώνουν…

Στο μάθημα της Γλώσσας 1ο τεύχος ,ενότητα:« ο κόσμος γύρω μας» και στο μάθημα:« τα χαρτιά ανακυκλώνονται», τα παιδιά έκαναν αφίσες:


Διαβάστε επίσης: