Πύργος, Αξιωματικός, Βασίλισσα, Ασκήσεις

 Εκπαιδευτικός: Τσελεπή Σοφία