Στόχος: Σύνθεση πρωτότυπης αφίσας με μικτή τεχνική.

Περιγραφή: Με την τεχνική της «ιδεοκαταιγίδας» οι μαθητές εμπνεύστηκαν ομάδες λέξεων από τον τίτλο του ομίλου «Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής» για καθεμιά από τις τρεις αρχικές λέξεις. Στη συνέχεια δημιούργησαν στον Η/Υ σχηματοποιήματα με το πρόγραμμα tagxedo. Χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο και τριών ατόμων, διάλεξαν κάποιες από τις εικόνες που δημιούργησαν ψηφιακά και συνέθεσαν τη δική τους πρωτότυπη αφίσα χρησιμοποιώντας και υλικά ζωγραφικής (μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, χρωματιστά στυλό).