Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα-Κεφάλαιο 10-Ιστορία Δ τάξη-Εννοιολογικός χάρτης

sparti koinonia

Ζερβάκη Μαρία

 

 

Τον εννοιολογικό χάρτη μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.

Oι ∆ωριείς κατέλαβαν τη Λακωνία και δηµιούργησαν ισχυρό κράτος. Oι παλιοί κάτοικοι έγιναν είλωτες. Τη µεγαλύτερη εξουσία είχαν οι πέντε έφοροι. Στην Απέλλα, που ήταν η συνέλευση του λαού, οι Σπαρτιάτες έπαιρναν µεγάλες αποφάσεις.Oι ∆ωριείς κατέλαβαν τη Λακωνία και ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος µε πρωτεύουσα τη Σπάρτη. Oι Σπαρτιάτες πήραν την εξουσία στα χέρια τους και µοίρασαν τη γη µεταξύ τους. Oι παλιοί κάτοικοι έγιναν δούλοι, είλωτες, που εργάζονταν στα κτήµατα. Με το εµπόριο ασχολήθηκαν οι περίοικοι, που κατοικούσαν σε συνοικισµούς γύρω από τη Σπάρτη.Το κράτος της Σπάρτης µεγάλωσε, αλλά η ζωή των ανθρώπων παρέµενε η ίδια. Oι νόµοι έγιναν πιο αυστηροί. Πάντα υπήρχε ο φόβος µήπως επαναστατήσουν οι είλωτες, οι οποίοι µε τον καιρό είχαν γίνει πιο πολλοί από τους Σπαρτιάτες. O λόγος αυτός έκανε τους Σπαρτιάτες να γυµνάζονται καθηµερινά και να ασχολούνται µε πολεµικά έργα. Έπρεπε να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τον εχθρό µέσα στη Σπάρτη, αλλά και έξω απ' αυτή, σε περιοχές που είχαν κατακτήσει.

 

Η Σπάρτη είχε δύο βασιλιάδες, οι οποίοι όµως δεν είχαν µεγάλη εξουσία. Όταν ξεσπούσε πόλεµος, γίνονταν αρχηγοί του στρατού.

Τα σοβαρά ζητήµατα τα συζητούσαν στην Απέλλα και έπαιρναν τις κατάλληλες αποφάσεις. Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν µέρος µόνο οι Σπαρτιάτες που ήταν πάνω από τριάντα χρόνων. Εκεί ανακοινώνονταν τα θέµατα και οι Σπαρτιάτες έλεγαν τη γνώµη τους, αν συµφωνούσαν ή διαφωνούσαν.


Διαβάστε επίσης: