Εκπαιδευτικό σενάριο«Του κόσμου το ψωμί»-Γλώσσα  Γ΄ Δημοτικού

Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού

Α3. Ενότητα: «Του κόσμου το ψωμί»

   Υποενότητα: «Το πιο γλυκό ψωμί»

 

Παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι του σεναρίου:

      Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

  • Αναγνώριση της δομής μιας αφηγημένης ιστορίας
  • Εντοπισμός μιας οδηγίας σε ένα αφηγηματικό κείμενο
  • Παραγωγή ευθύ και πλάγιου λόγου σε επικοινωνιακό πλαίσιο
  • Κατανόηση της σημασίας λαϊκών λέξεων και εκφράσεων/ παροιμιών – αναζήτηση σε πηγές
  • Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους
  • Κατανόηση της σημασίας μεταφορικών φράσεων του αφηγηματικού κειμένου
  • Παραγωγή παραμυθικού αφηγηματικού λόγου σε αλληλεπίδραση με την ομάδα
  • Να αντλεί δεδομένα από πληροφοριακά κείμενα και να τα τοποθετεί σε διαγραμματικούς πίνακες
  • Να συνθέτει εννοιολογικούς χάρτες
  • Να κατανοήσουν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και ιδιαίτερα τη θέση που κατέχει στην πυραμίδα της διατροφής η ομάδα των δημητριακών

toy kosmoy to psomi

 

 

Το σενάριο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.